ERKEN REZERVAYON OTELLERİ
Tüm Erken Rezervayon Otellerini Göster
İSLAMİ TATİL OTELLERİ
Tüm İslami Tatil Otellerini Göster
TERMAL TATİL OTELLERİ
Tüm Termal Tatil Otellerini Göster
KAYAK OTELLERİ
Tüm Kayak Otellerini Göster
  • Alternatif Turizm

İslamın bireylere yüklediği, insan yaşamını düzene ve disipline sokan bir takım kuralları, Rabbimizin bizden yapmamızı istediği bir takım emirleri vardır. Dinin gereklilikleri elbette Müslümanım diyen herkes için gerekli ve geçerlidir. Bir Müslüman Rabbinin emirlerini ve yasaklarını hayatının tümüne yayar ve günlük yaşamını dini ölçüler içinde sürdürür. Ve bundan da son derece hoşnuttur. "Helal daire keyfe kafi gelir" kaidesince, gerek iş hayatında gerekse eğlence hayatında harama girmez.

Tatil için de durum böyledir. Rabbinin emirlerini severek sonsuz bir bağlılıkla yerine getiren kimseler için tatil demek, bedeni ve ruhu dinlendirme, yenilenme ve hayata daha büyük şevk ve heyecanla bağlanma dönemleridir. Fakat Tatil demek onlar için kulluğu da tatile çıkarmak anlamını asla taşımaz. İşte Müslümanların tatil anlayışlarına göre üretilen alternatif oteller, alkolsüz olup bay bayan havuzları da ayrıdır. İslami Oteller de denilebilecek bu oteller, zamanla sayıları artmış Turizm sektörünün önemli bir ayağını oluşturmuştur. Öyle ki, artık muhafazakar kesime hitap eden otellerin genel adı Alternatif Turizm adını almıştır.

Sektöre yatırım yapan otel yatırımcıları, kaliteli, güler yüzlü ve islami hassasiyetleri önceleyen tavırlarından dolayı, Alternatif Turizm sektörünün zaman içinde hızla yayılmasına katkı sağlamıştır. Hatta normal konseptteki bir çok otel bile, muhafazakar otellere olan taleplerin artması üzerine konsept değişikliğine giderek İslami Konseptte hizmet vermeye başlamışlardır.

Öte yandan Alternatif Turizm derken akla sadece, yazdan yaza açılan İslami konseptteki Alkolsüz Yaz Otelleri gelmemeli. Bu sektörün gelişmesine, İslami hassasiyetleri önceleyen bütün oteller girmektedir. Bu kapsamda, İslami Termal Oteller, İslami Kayak Otelleri, İslami Tatil Köyleri de, muhafazakar görüşlü kimse ve ailelerin beklentilerine uygun hizmet verdikleri için ve hatta isimleri alternatif oteller olarak anıldığı için, Alternatif Turizm sektörüne doğrudan katkı sağlamaktadırlar.

Bu sektörün dikkat çeken en önemli özelliklerinden birisi de, Alternatif Otellerin sadece muhafazakar kesim tarafından değil, geleneklerine ve değerlerine bağlı bir çok aile tarafından da tercih ediliyor olmasıdır. Bay bayan havuzlarının ayrı ayrı olması, otel genelinde içki kullanılmaması Türk aile değerlerine bağlı bir çok kimse tarafından da hoş karşılanmakta, özellikle çocuklarla yapılan tatillerde Alkolsüz Oteller tercih edilmektedir. Yani Alternatif Turizmin gelişmesine aslında sadece İslami görüşlü kimseler değil, normal bir yaşantı sürenler de destek olmaktadır böylece.  

Bununla birlikte Alternatif Turizm aslında kelime anlamı olarak, belirli kesimlerin tatil anlayışını özel ilgi alanlarına göre tercih ettiği turizm şeklini ifade eder. farklı ilgi alanları olan insanların küçük ve özel gruplarla birlikte olma isteğini içeren bu turizm çeşidinde, spora, dağ yürüyüşlerine, doğa ortamında ve açık alanlarda vakit geçirmek isteyen insanları görürüz.  Ancak günümüzde genel manada İslami Otellerde kalmak isteyenleri, alkolsüz otellerde tatil yapmak isteyenleri tanımlar hale gelmiştir. Alternatif Turizm, bazı durumlarda soft turimz, yeşil turizmi, Eko Turizm gibi alanları da ifade eder. Kitle Turizmine alternatif olarak gelişen bu turizm çeşidinde, tatillerini özel ilgi alanlarıyla ilgili bir alanda geçirmek isteyen insanların, özel ihtiyaçlarını giderme amacı vardır.

Alternatif Turizm'in Kitle Turizminden ayrılan bir çok farklı özelliği vardır. Konaklamadan tutunda, yeme içme ve eğlenme tarzında kadar bu iki turizm türü birbirinden ayrılmaktadır.
 
 
 
 

Fiyat Almak İstiyorum